PREMSA HISTÒRICA

És molta la informació que apareix reflectida a la premsa des d'abans de la dessecació de s'Albufera per part de la New Majorca Land Company. També trobem molta informació relacionada amb les obres de dessecació durant els anys que varen durar aquestes obres i en els anys d'esplendor de la finca; amb tot allò relacionat amb les innovacions tecnològiques que anaven incorporant els anglesos, les demostracions públiques de les quals eren molt concorregudes.

Durant anys vaig fullejar molta d'aquesta premsa antiga, en format paper, molt especialment a Can Sales. Avui pràcticament només es pot consultar en format digital i ja no és el mateix, emperò segur que queda moltíssim per fullejar, encara que sigui virtualment.

En aquest calaix mirarem de ficar-hi aquells retalls que o bé estan directament relacionats  amb s'albufera o tenen un interès històric o fins i tot aquelles que són curioses.

Procurarem fer-ne una selecció cronològica.


Descarga
Revista d'Obres Públiques, juny 1853. pp.41-43. Núm. 4
Article de l'enginyer Antonio López, cap del servei d'obres públiques de les Balears, en el qual descriu el procés de dessecació del Prat de Sant Jordi i anuncia la que serà la pròxima zona humida en dessecar-se. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
1853_tomoI_4_01.pdf
Documento Adobe Acrobat 463.6 KB

LES "RESEÑAS SANITARIAS" DEL DIARIO DE PALMA

En el Diario de Palma a partir de 1861 trobem un recull exhaustiu de tots els esdeveniments relacionats amb els projectes i temptatives per dur a terme la dessecació, no només de s’Albufera, sinó també a altres zones humides de Mallorca. Des de la secció la  “Reseña sanitària”, el metge Antoni Gelabert elaborà tot un argumentari destinat a crear estat d'opinió per impulsar l'eradicació de les causes de la insalubritat provinent de les zones palustres, aportant una relació cronològica amb informació detallada sobre aquesta qüestió. Ell i el metge Joan Reynés d'Alcúdia són els principals impulsors intel·lectuals d'aquella croada contra el paludisme, del qual es desconeixia encara que el causant fos el moscard Annopheles. Tots els mals provenien segons creença majoritària -que no unànime- com veurem, dels efluvis miasmàtics que exhalaven els estanys i les aigües corrompudes de les zones humides.

El seguit d'articles titulats Reseña Sanitaria constitueixen una relació històrica de tots els processos iniciats per a la dessecació de les zones humides, els intents i fracassos i tots els esdeveniments relacionats amb aquesta qüestió. 


Descarga
"Reseña Sanitaria" del mes de novembre de 1861. Diario de Palma, 24 desembre 1861. Núm.115
Primer article d'una llarga llista publicat al Diario de Palma sobre problemàtica sanitària lligada a l'existència de zones humides. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Reseña sanitaria del mes de noviembre.pd
Documento Adobe Acrobat 19.7 KB

Descarga
"Reseña Sanitaria" del mes de Gener de 1862. Diario de Palma, 24 febrer de 1862. Núm. 55.
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
transcripc.Resñ.Sanit.mes de Enero 1862.
Documento Adobe Acrobat 73.7 KB

Descarga
"Reseña Sanitaria" del mes de febrer de 1862. Diario de Palma, 27 de març de 1862. Núm. 86
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
trans.Reseñ.Sanita. Febrer 1862.pdf
Documento Adobe Acrobat 72.3 KB

Descarga
"Reseña Sanitaria" del mes de març de 1862, Diario de Palma, 7 de maig de 1862. Núm. 127
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Reseña sanitaria del mes de marzo 1862.p
Documento Adobe Acrobat 67.2 KB

Descarga
"Reseña Sanitaria" del mes de maig de 1862. Diario de Palma, 30 de juny de 1862. Núm. 178
Biblioteca pública de Palma
Reseña sanitaria del mes de mayo 1862.pd
Documento Adobe Acrobat 76.1 KB

Descarga
"Reseña Sanitaria" del mes de juny de 1862. Diario de Palma, 31 de juliol de 1862. Núm. 205
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Reseña sanitaria del mes de junio 1862.p
Documento Adobe Acrobat 70.7 KB

Descarga
Edicte publicat el dia 7 d'agost de 1863 al Diario de Palma núm. 179.
En aquest edicte governamental es notifica públicament que el dia 28 d'abril del mateix any començaren les obres de dessecació de s'Albufera; s'anuncia l'inici del procés d'expropiacions i es dona un termini de 10 dies als propietaris perquè presentin al·legacions. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
D.P.7 agost 1863. núm.179. Edicte anunci
Documento Adobe Acrobat 43.5 KB

Descarga
"Reseña Sanitaria" del més de juliol de 1862. Diario de Palma, 30 d’agost de 1862. Núm. 231
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Reseña sanitaria del mes de julio de 186
Documento Adobe Acrobat 42.3 KB

Descarga
Carta del metge Joan Reynés, metge d'Alcúdia. Diario de Palma, 17 de maig de 1864. Núm. 120
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
D.P.17maig1864. Núm.120. Carta de Joan R
Documento Adobe Acrobat 35.0 KB

Descarga
Assaig de maquinària agrícola i notícies sobre evolució de les obres de dessecació. Diario de Palma, 20 de maig de 1864. Núm. 123
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
D.P.20 maig 1864.Núm.123. Assaig de maqu
Documento Adobe Acrobat 29.6 KB

Descarga
Crònica de col·laborador Diario de Palma sobre esdeveniment assaig maquinària agrícola per part enginyers anglesos. Diario de Palma, 21 de Maig de 1864. Núm.124
Biblioteca pública de Palma
D.P.21 maig1864.num124.pdf
Documento Adobe Acrobat 37.7 KB

Descarga
Notes de premsa relacionades amb s'Albufera i obres dessecació. Diario de Palma, 22 de juliol de 1864. Núm. 177
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
D.P.22 juliol 1864.num.177.pdf
Documento Adobe Acrobat 19.7 KB

Descarga
Curiosa notícia sobre quadrilles de malfactors i prejudicis envers eivissencs (alguns treballadors de s'Albufera). Diario de Palma, 24 d'agost de 1864. Núm.205
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
D.P.24 agost1864.num 205.pdf
Documento Adobe Acrobat 22.3 KB

Descarga
Notícia de la presa de possessió de 3 diputats provincials, dos dels quals tendran molt a veure amb els esdeveniments futurs de s'Albufera. Diario de Palma, 5 de gener de 1865. Núm. 4
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
diputats.pdf
Documento Adobe Acrobat 21.9 KB

 

Diario de Palma, 24 de febrer de 1865. Desamortització bens reial patrimoni. 

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


 

Diario de Palma, 23 de febrer de 1865. Anunci del projecte de desamortització. 

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Descarga
Notícia de succés luctuós a Montuïri relacionat amb s'Albufera. Diario de Palma, 25 d'abril de 1865. Núm.70
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
desgracia a Montuïri relacionada amb s'a
Documento Adobe Acrobat 33.3 KB

Descarga
Dos morts a Santa Maria relacionats amb s'Albufera. Diario de Palma de 20, 22, 24 i 27 d'abril de 1865. Núms. 93, 95, 96 i 70.
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Succés a Santa María relacionat amb s'Al
Documento Adobe Acrobat 30.9 KB

Anunci venda material que va ser de la corona, a les Illes Balears.. Diario de Palma, 20 de juny de 1865.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Descarga
"Consecuencias de la desecación de la Albufera". Diario de Palma, 6 de maig de 1865. Núm. 108
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
D.P.6maig1865.Num.108.pdf
Documento Adobe Acrobat 27.2 KB

Descarga
Visita a Espanya banquers socis empresa dessecació. Diario de Palma, 23 d'octubre de 1867. Núm. 242
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Diario de Palma del 23 de Octubre de 186
Documento Adobe Acrobat 25.2 KB

Diario de Palma, 2 de desembre de 1868. Núm. 278

Desmentit de H.R. Waring en carta al Director del Diario de Palma, amb data 28 de novembre de 1868, en nom de la New Majorca Land Company, per desmarcar-se dels successos polítics relacionats amb la Revolució Gloriosa.

No sabem què hi devia haver de les implicacions polítiques de determinats personatges vinculats amb l'empresa de dessecació.

El que sí sembla indubtable és l'avenç que va experimentar tot el contenciós amb el Reial Patrimoni i es va desbloquejar el reconeixement del dret a les expropiacions dels terrenys dessecats.

Sens dubte els anys de la Revolució del 68 i la possible relació amb els interessos de la New Majorca Land Company, són tema per a investigar en profunditat.

No sabem a quins fets fa referència l'escrit de Waring, ni hem trobat als diaris notícies relacionades, de moment.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Descarga
Carta al Director. Lloances a les obres de dessecació. Diario de Palma, 17 d'agost de 1869. Núm. 185
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
REMITIDO. Carta al director.pdf
Documento Adobe Acrobat 31.6 KB

Diario de Palma, 28 d'agost de 1869

 

Queixes per la circulació dels primers cicles, o velocípeds pels carrers de Ciutat. Es veu que això ve d'antic. 

Com es pot observar de la crònica, aquests velocipedistes "juguen" amb les seves màquines.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Diario de Palma, 7 de gener de 1870

 

Primeres notícies sobre la fil·loxera que està afectant a França.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Descarga
Notícies sobre el velocíped marí. Diario de Palma, 5 de març de 1870. Núm.52
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
EL VELOCÍPED MARÍ.pdf
Documento Adobe Acrobat 36.8 KB

En aquesta nota carregada del càustic llenguatge que caracteritzen les pàgines del Juez de Paz, contra qualsevol indici de política progressista o d'esquerres, es fa esment a un esdeveniment que tingué lloc al Port de Palma i que té relació amb s'Albufera.

Es tracta de la varada d'un artefacte impulsat per vapor i que s'anomenà "velocípedo marino", construït pels anglesos de s'Albufera en el mateix port de Palma.

Volem suposar que l'invent devia estar pensat per funcionar pels canals de s'Albufera, però no tenim cap notícia del seu ús.

És probable que per la data, s'haguessin fet fotografies de l'esdeveniment; de moment no n'hem localitzat cap.

Biblioteca publica de Palma. Can Sales


El Juez de Paz, dijous 10 de març de 1870. Any 3, núm.28

No sabem si aquest escrit té relació amb l'activitat pastoral de W.Green, un dels enginyers de la New Majorca Land Company , que fou vigilada de prop pels poders establerts, especialment per l'església.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales


El Iris del Pueblo, 23 de maig de 1870. Núm. 377. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Diario de Palma, 30  de maig de 1870

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.

El Iris del Pueblo. 2 juny 1870 . Núm.385. 

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.Diario de Palma, 30 de maig de 1870

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.

 


Descarga
Elogi de la innovació tecnològica, i s'Albufera d'exemple. Diario de Palma, 20 juny 1870. Núm. 140
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
20 juny 1870.num.140.pdf
Documento Adobe Acrobat 19.5 KB

Diario de Palma, 30 de juny de 1870.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.Diario de Palma, 3 d'agost de 1871.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Diario de Palma, 26 setembre 1871.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.

 


Diario de Palma, 11 desembre de 1871.

Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Descarga
Article de valoració de les obres i nous temps. Diario de Palma, 14 de març de 1872
Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
escrit repas de les obres.DP 14 març 187
Documento Adobe Acrobat 31.7 KB

TABLON DE ANUNCIOS. JUEVES 21 DE MARZO

 

VICE CONSULADO DE FRANCIA EN ALCUDIA.

 

            El martes 26 de marzo de 1872,à las once de la mañana.

            Por órden y en presencia del señor Vice-consul de Francia

en Alcudia, se procederá (en las casetas de la Albufera) á la venta

en pública subasta de diferentes  objetos pertenecientes  al bergantín

goleta francés Alfonso y Maria que naufragó el dia 9 de marzo del presente

año, á la Playa de Santa Margarita y punto Denominado el mut petit.

          Los diferentes objetos consisten en Áncoras, cadenas, velas, palos, apa-

rejos y varios otros enseres pertenecientes al mismo, los cuales estarán

de manifiesto en el punto indicado de las casetas, durante seis días con-

secutivos á cualquier hora del dia.

         El casco del buque y su cargamento que consiste en mineral de plomo

se hallan  en el punto donde naufragó, debiendo procederse à su venta

el mismo dia señalado y en el punto donde se encuentra.

        Las personas que deseen comprar dichos efectos podrán examinarlos

 detenidamente.

Diario de Palma, 20 de març de 1872. Núm. 65Biblioteca pública de Palma, Can Sales.


Descarga
Diario de Palma, 11 d'octubre de 1872
Les màquines i el progrés humà i l'exemple de s'Albufera. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
Les màquines i el progrés i l'exemple de
Documento Adobe Acrobat 39.2 KB

Descarga
Ligera Idea de las obras de desecación de la Albufera de Alcudia. Revista d'Obres Públiques, Núm.23. 1872 (part 1)
Article d'Emili Pou, relatant el procés de dessecació de s'Albufera. E. Pou va ser el successor d'Antonio López com a cap del servei d'obres públiques. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
1872_tomoI_23_03.pdf
Documento Adobe Acrobat 469.5 KB

Descarga
Ligera Idea de las obras...(part 2)
Article d'Emili Pou a la Revista d'Obres Públiques. 1873. Biblioteca pública de Palma, Can Sales.
1873_tomoI_14_03.pdf
Documento Adobe Acrobat 913.1 KB

Diario de Palma, 3 de novembre de 1873

Diario de Palma 10 de novembre de 1873

Diario de Palma, 11 de novembre de 1873


Biblioteca Pública de Palma, Can Sales


Descarga
De com l'Eucalyptus pot acabar amb la Malària. Diario de Palma, 24/11/1873
Biblioteca Pública de Palma, Can Sales
Plantar eucaliptus per combatre la malàr
Documento Adobe Acrobat 30.5 KB

El Isleño, núm. 11.139, dissabte 22 de novembre de 1890Biblioteca pública de Palma, Can Sales.Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman