Món perdut i esdevingut mite, s'Albufera és molt més que el Parc Natural i, fora de Sa Pobla i de la comarca que l’envolta, aquest és un territori incògnit.
  La seva història és plena de fabuloses empreses humanes, amb èpoques d’esplendor i de decadència i abandó absoluts. 

L'aigua és l'essència, i entorn a ella s’ha construït un univers propi de tradicions i oficis, de lèxic i conreus, d’arquitectura i cultura populars.

Espai natural transformat i modelat en la seva totalitat per l’empremta humana, s'Albufera s’ha mostrat sempre indomable i amb el llenguatge de l’aigua ens recorda, de tant en tant, quins són els seus dominis.

 Fonts orals

És la gent que la va habitar i que hi va treballar, la que ens transmet els coneixements genuïns de s'Albufera.

Toponímia

Sense conèixer els noms dels llocs i la seva història no podem entendre el complexe territori albuferer

Arxius

Queda molta recerca a fer entre fardells plens de pols dels diferents arxius privats i públics.


AVÍS!

Per conèixer els distints apartats en què està dividida cada secció, et recoman mirar el Mapa del Lloc


Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman