Fonts orals

És la gent que la va habitar i que hi va treballar, la que ens transmet els coneixements genuïns de s'Albufera.

Toponímia

Sense conèixer els noms dels llocs i la seva història no podem entendre el complexe territori albuferer

Arxius

Queda molta recerca a fer entre fardells plens de pols dels diferents arxius privats i públics.


AVÍS!

Per conèixer els distints apartats en què està dividida cada secció, et recoman mirar el Mapa del Lloc (Mapa del Sitio), que trobaràs just su aquí baix.


Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman