¡pàgina en construcció!

La "New Majorca Land Company"

Fundada a Londres el 1863 per John Frederic Bateman  i William Hope, el 20 de març de 1863, aconsegueix la cessió de l'adjudicació de les obres per a la dessecació de s'Albufera que el 12 de gener de 1863 havia estat atorgada a Joaquin Figueras, Guillermo Partington i Jorge Higgin.

Tenim notícies per la premsa d’aquell temps que les obres començaren el 28 d’abril de 1863 i continuaren fins el novembre de 1870, amb un seguit de pròrrogues i projectes de modificació.

 

Definitivament les obres varen ser certificades per Reial Ordre de 15 de novembre de 1871, per la qual s’atorgaren a l’empresa la propietat dels terrenys dessecats. El cost total de les obres oficialment va ser de 37.000.000 de reals i la superfície dessecada de 2050 ha.

.


J.F. LA TROBE BATEMANNascut a Lower Wyke, prop de Halifax, en el Comtat de Iork, el 30 de maig de 1810, fill de John Bateman i de Maria Agnes La Trobe.

Patriarca de la nissaga i destacat enginyer civil de la seva època.

El 10 de juny de 1889, a l'edat de 79 anys moria a la seva residència de Moor Park, Farnham.

Fundà la New Majorca Land Company amb W.Hope i finalment esdevingué propietari de la totalitat de l'empresa.

W.GREEN


Enginyer en cap del projecte de dessecació. Aquest enginyer civil compaginava la seva tasca professional com a director de les obres, amb la de Pastor protestant. Participà ja en l'inici de les obres el 1863 i fins a 1869. Va viure a una casa a les afores d'Alcúdia.

D.H.WARING


Fou l'enginyer encarregat d'executar les obres de dessecació projectades principalment per Green, i seguiria després com a director de la New Majorca Land Company i com a representant i portaveu.

Fou l'únic que quedà a viure a Mallorca  on morí el 5 d'octubre de 1914. 

LEE LA TROBE BATEMANEl fill menor dels vuit que va tenir J.F.Bateman, va heretar la finca agrícola de s'Albufera. Casat amb Donya Beatriu dugueren una vida molt activa socialment a Palma, amb domicili al carrer Morey i al Terreno.

Va fundar la colònia agrícola de Gatamoix, en el moment de major esplendor de la finca.

El 1896 va haver de malvendre tota la finca a Joaquim Gual de Torrella.


ELS INICIS DE LA MAJORCA LAND COMPANY

Descarga
Estatuts de la Majorca Land Company
ARM, TORRELLA 341.pdf
Documento Adobe Acrobat 47.4 MB

NOTÍCIES RELACIONADES AMB LA NEW MAJORCA LAND CO.


Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman