De l'arxiu de Joan Llabrés, sa Pobla


Canal Loco vist des de la Punta des Vent. Al fons el Puig de Son Vila i a la dreta el Puig d'Avall i el Puig de Ca Na Bassera. Aquest pas no l'hem conegut mai.Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Tall d'arrossaires plantant arròs dins una vela.Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Pont de s'Oberta o dels Anglesos vist des del Camí d'Enmig.Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Fàbrica de paper i antigues instal·lacions industrials amb la roda hidràulica per eixugar el Prat. Probablement a l'any d'aquesta foto (c.1910) la roda hidràulica ja no estava en funcionament. Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Estol d'arrossaires després de la tasca de segar l'arròs, amb les gavelles preparades per pujar-les al carro. Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Carruatge amb quatre senyors que fan un passeig per s'Albufera. Podria ser el Camí d'enmig amb la carrera del torrent a l'esquerra i la Ciurana a la dreta, però no ho podem assegurar. Dels personatges tampoc de moment els hem pogut identificar, però un d'ells podria ser en Mariano Gual de Torrella. Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Serres d'arròs probablement ja esporgat i a punt d'ensacar. Magatzem de les cases de s'Albufera. Arxiu Joan Llabrés, sa Pobla.


Panoràmica de les Cases de sa Roca i edificis industrials de s'Empresa, des del pont del Canal des Sol. Arxiu Joan Llabrés. Sa Pobla


Postal de la fàbrica de paper, amb imatge central del Pont dels Anglesos i on es pot apreciar tot el procés industrial. Any 1964. Arxiu Joan Llabrés. Font: Conreu de l'arròs i l'explotació de l'Albufera de Muro i Sa Pobla. Tortell, M.A. Plecs de Ca s'Artiller IV. Muro 2018.Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman