De l'arxiu d'Andreu Muntaner Darder


Cases de sa Roca, a la dreta i instal·lacions de s'Empresa, vistes des del pont del Canal des Sol. Les passadores enmig del canal són les mateixes que encara hi ha darrera el GaratgeArxiu Andreu Muntaner Darder


Façana principal de les cases de ca na Beatriu, avui en ruïna. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Edifici de s'Empresa, amb la roda hidràulica en primer terme. Al costat de can Pep Coll Curt (avui Can Bateman) hi ha la xemeneia de la bomba que movia la roda i que es trobava instal·lada on ara hi ha l'exposició permanent de Can Bateman. Al fons es veuen els edificis de la primer fàbrica de paper i la xemeneia pròpia d'aquella industria. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Una altra imatge semblant a l'anterior però on es pot veure amb més detall les façanes de can Pep Coll Curt i les de la primera fàbrica de paper. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Roda hidràulica probablement de l'edifici de la Màquina NovaArxiu Andreu Muntaner Darder


Interior de les instal·lacions de la Fàbrica de paper.Arxiu Andreu Muntaner Darder


Interior de les instal·lacions de la Fàbrica de Paper.Arxiu Andreu Muntaner Darder


Fotografia d'Antoni Porcel (autor) i Pere Abraham, abril de 1922. Canal des Sol, darrera la fàbrica de paper. Arxiu Andreu Muntaner Darder

Instal·lacions industrials de s'Empresa al fons; Canal des Sol a la dreta i carrera des torrent dins el Gran Canal a l'esquerra; al centre malecó del Canal des Sol, flanquejat a banda i banda per polls blancs o albers. Arxiu Andreu Muntaner Darder.


Grup d'homes amb bicicletes sobre un pont que de moment no gosam identificar, però que podria ser el de Sa Roca, al seu marge esquerra mirant cap a sa Pobla.Arxiu Andreu Muntaner Darder 


Pont de Ferro de Son Carbonell, sobre el Torrent de Muro, feta des del malecó d'en QuequetArxiu Andreu Muntaner Darder


Pont de Ferro a Can Blau, vist des del malecó del torrent de Sant Miquel al Forcadet. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Imatge feta des de les cases de Can Blau mirant al Pont de Ferro. Els fassers de la fotografia estan vius encara en la seva majoria, però ningú mai els hi ha fet un manteniment. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Cases de ses Puntes i ruïna a la dreta. La fotografia feta des del Camí d'en PepArxiu Andreu Muntaner Darder


Imatge aèria d'Alcúdia; al fons l'Estany des Ponts. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Imatge aèria on es veuen els inicis d'urbanització del Pla del Pinar (Platja d'Alcúdia); es veu al centre el Camp d'Aviació, que els anys 30 fou el primer camp de golf a Mallorca i al fons a l'esquerra l'Estany des Ponts i a la dreta la falda del Puig de Sant MartíArxiu Andreu Muntaner Dardernou fardell de fotografies de l'arxiu d'Andreu Muntaner Darder

N'Andreu Muntaner Sans (fill d'Andreu Muntaner Darder) m'ha fet arribar a principis de febrer (2017) un conjunt de fotografies inèdites,  la majoria de les quals corresponen al dragat del Gran Canal que es va fer entorn a l'any 1956,  just després de baixar les màquines els nord-americans que obriren la carretera al Puig Major i plantaren les bolles; a s'Albufera es farien servir per aquest dragat que molta gent de la que vaig entrevistar recordava.


Instal·lacions  de la fàbrica de paper: moment en què es descarrega un grup de pressió probablement destinat a la indústria del paper.  Arxiu Andreu Muntaner Darder


Pont dels Anglesos, trasllat de maquinària. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Sa Roca, instal·lacions de la fàbrica de paper. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Pont dels Anglesos, trasllat de maquinària. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Gran Canal: barcassa que travessa el Pont dels Anglesos, carregada segurament de maquinària industrial. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Gran Canal: barcassa que travessa el Pont dels Anglesos, carregada segurament de maquinària industrial. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Màquina de dragat al costat del Gran Canal. Al fons Pont dels Anglesos. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Màquina de dragat al costat del Gran Canal. Al fons Pont dels Anglesos i a la dreta de la imatge es perfila la Caseta dels Milicians, avui desapareguda. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Diversa maquinària situada al costat de Can Blau, dins el Patrimoni.. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Treballs de dragat al Gran Canal. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Treballs de dragat al Gran Canal. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Treballs de dragat al Gran Canal; en segon pla es veu el Cibollar ple d'aigua. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Treballs de dragat al Gran Canal. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Treballs de dragat al Gran Canal. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Treballs de dragat al Gran Canal. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Maquinària hidràulica de bombeig per a la dessecació. Desconeixem la ubicació. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Operaris i maquinària hidràulica de bombeig per a la dessecació; desconeixem ubicació. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Motor Caterpillar; desconeixem ubicació. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Operaris amb maquinària hidràulica. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Feixos de canyet destinats a la fabricació de paper, probablement a l'esplanada de sa Roca.. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Can Gener; magatzem del temps dels anglesos, situat al costat de Can Blau, dalt de tot de es Forcadet. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Segador amb el barquet al costat dels feixos de canyet acaramullats, destinats a la fàbrica de paper. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Pescadors d'anguiles; enmig, amb la crossa a la ma, com sempre manejant el barquet, en Pep Coll Curt. Arxiu Andreu Muntaner Darder


Pescadors d'anguiles, manejant el barquet de dues puntes en Pep Coll Curt. Arxiu Andreu Muntaner DarderEx-libris o segell de Lee La Trobe Bateman