Arxiu del Regne de Mallorca


Cases de Ca'n Blau vistes des del Pont de Ferro; al fons Cas Biscaí i el Puig de Ca Na Bassera. Aquí hi vivia el guarda que controlava l'accés dels carros que anaven a cercar alga a l'Arenal d'en Noceras, (ara Platja de Muro) i que havien de pagar "...en aquell temps -l'any 15 o l'any 16- 1'50, que noltros dèiem sis reials o si no quatre o cinc senalles de grava per tapar els clots de la carretera."  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases de ses Puntes, vistes des del Canal Riego ja abandonat. Les cases que es veuen al fons ja no existeixen i en temps nostre ja no les hem conegudes.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Teringa de carros carregats d'alga a l'Arenal d'en Noceras (avui Platja de Muro) vists des del malecó de s'Oberta. El front de duna va ser substituït per hotels i apartaments. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases de la Màquina Nova. Va ser esbucada a finals dels anys 80; es trobava just al cornaló a ma dreta on acaba la carretera que ve de sa Pobla i s'ajunta amb la d'Alcúdia-Artà.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Escuradors dins un canal arreplegant  Herbei de fil (Potamogeton pectinatus) .LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


 LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Escuradors estirant amb els ganxos l'herbei de fil cap al malecó. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Tall d'arrossaires plantant arròs. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Les arrossaires caminen entre taulell i taulell; en primer pla un manat de goigs encara per plantar. La imatge pens que podria estar feta per devers el Prat de Son Serra i al fons s'endevinen les muntanyes d'Artà. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Vista de s'Oberta. La Victòria i el Cap Menorca al fons. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Vista del Canal Riego des de la volta devora ca Na Beatriu; Al fons ca Na Lloreta i el Puig de Son Fe. Aquest tram del Canal Riego es va destroçar i enterrar a finals dels anys 90, en eixamplar la carretera de la Platja d'Alcúdia a Sa Pobla i fer la rotonda i els accessos al nou Polígon de Ca Na Lloreta. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Aquesta imatge mostra el que es coneixia com a Cases de s'Albufera. A la dreta, al fons estarien les cases principals, allà on ara hi ha el restaurant Los Patos; del primer edifici de la dreta al costat dels dos fassers no en tenim constància però pensam que devia formar part del conjunt de les Cases de s'Albufera. A l'esquerra es veu en primer pla un edifici del mateix conjunt i del que no en sabem l'ús i just darrere hi ha el que gràcies a les cartes de W.Wood coneixem com a la Casa del Jardí; un poc a l'esquerra, al fons de la imatge s'endevina les cases de Ca Na Beatriu, amb la façana blanca. La fotografia estaria realitzada des del camí de s'Empresa, que ara és la carretera de la Platja d'Alcúdia a Sa Pobla i la podem situar prop del lloc on ara hi ha una benzinera. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Sa Quartera. Edifici avui en ruïna i abandonat. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases dels guardesLLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de ferro a Can Blau damunt el Torrent de Sant Miquel. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de Ferro a Son Carbonell damunt el Torrent de Muro. A l'esquerra hi ha la carrera del torrent, per on hi passaven els barquets.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de Sa Roca vist des del Camí d'Enmig. En primer pla s'endevina l'espirall del sifó del Canal Riego que el travessa per davall; i a la dreta la Carrera del Torrent.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de sa Siurana vist des de la carretera d'enmig. A la dreta s'inicia el Camí dels Senyals.LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Carretera d'enmig. A l'esquerra Pont de Sa Roca i a la dreta Pont de sa Siurana. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de Son Carbonell on acaba la Síquia dels Polls i neix el Canal des Sol. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de la Font de Son Sant Joan, vist des de dins del Canal d'en Palet. A l'esquerra de la imatge es pot veure un barquet de dues puntes.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Canal de s'Ullastrar i pontet del Camí de ses PuntesLLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


La Fàbrica o la Paperera en plena activitat industrial. A la dreta, darrera els arbres s'endevinen les cases de sa RocaLLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Primera fàbrica de paper vista des del Ras. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases de Sa Roca a la dreta i edifici de màquines hidràuliques i primera paperera- LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pensam que aquesta fotografia està feta des de la part posterior de les cases de Sa Roca i mostra una caseta de pescadors que ja no hem conegut. Pensam que es tracta de la mateixa casa que es veu a la magnífica fotografia de Guillem Bestard (Pescant a l'Albufera) que reproduïm més a baix. La síquia de la imatge és el siquió de darrera Sa Roca que connecta amb el Canal d'en Pujol en un extrem i el Canal des Sol a l'altre.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman