Arxiu del Regne de Mallorca


Cases de Ca'n Blau vistes des del Pont de Ferro; al fons Cas Biscaí i el Puig de Ca Na Bassera. Aquí vi vivia el guarda que controlava l'accés dels carros que anaven a cercar alga a l'Arenal d'en Noceras, (ara Platja de Muro) i que havien de pagar "...en aquell temps -l'any 15 o l'any 16- 1'50, que noltros dèiem sis reials o si no quatre o cinc senalles de grava per tapar els clots de la carretera."  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases de ses Puntes, vistes des del Canal Riego ja abandonat. Les cases que es veuen al fons ja no existeixen i en temps nostre ja no les hem conegudes.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Teringa de carros carregats d'alga a l'Arenal d'en Noceras (avui Platja de Muro) vists des del malecó de s'Oberta. El front de duna va ser substituït per hotels i apartaments. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases de la Màquina Nova. Va ser esbucada a finals dels anys 80; es trobava just al cornaló a ma dreta on acaba la carretera que ve de sa Pobla i s'ajunta amb la d'Alcúdia-Artà.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Escuradors dins un canal arreplegant  Herbei de fil (Potamogeton pectinatus) .LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


 LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Escuradors estirant amb les forques l'herbei de fil cap al malecó. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Tall d'arrossaires plantant arròs. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Les arrossaires caminen entre taulell i taulell; en pirmer pla un manat de goigs encara per plantar. La imatge pens que podria estar feta per devers el Prat de Son Serra i al fons s'endevinen les muntanyes d'Artà. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Vista de s'Oberta. La Victòria i el Cap Menorca al fons. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Vista del Canal Riego des de la volta devora ca Na Beatriu; Al fons ca Na Lloreta i el Puig de Son Fe. Aquest tram del Canal Riego es va destroçar i enterrar a finals dels anys 90, en eixamplar la carretera de la Platja d'Alcúdia a Sa Pobla i fer la rotonda i els accessos al nou Polígon de Ca Na Lloreta. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Sa Quartera. Edifici avui en ruïna i abandonat. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases dels guardesLLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de ferro a Can Blau damunt el Torrent de Sant Miquel. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de Ferro a Son Carbonell damunt el Torrent de Muro. A l'esquerra hi ha la carrera del torrent, per on hi passaven els barquets.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de Sa Roca vist des del Camí d'Enmig. En primer pla s'endevina l'espirall del sifó del Canal Riego que el travessa per davall; i a la dreta la Carrera del Torrent.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de sa Siurana vist des de la carretera d'enmig. A la dreta s'inicia el Camí dels Senyals.LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Carretera d'enmig. A l'esquerra Pont de Sa Roca i a la dreta Pont de sa Siurana. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de Son Carbonell on acaba la Síquia dels Polls i neix el Canal des Sol. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pont de la Font de Son Sant Joan, vist des de dins del Canal d'en Palet. A l'esquerra de la imatge es pot veure un barquet de dues puntes.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Canal de s'Ullastrar i pontet del Camí de ses PuntesLLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


La Fàbrica o la Paperera en plena activitat industrial. A la dreta, darrera els arbres s'endevinen les cases de sa RocaLLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Primera fàbrica de paper vista des del Ras. LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Cases de Sa Roca a la dreta i edifici de màquines hidràuliques i primera paperera- LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Pensam que aquesta fotografia està feta des de la part posterior de les cases de Sa Roca i mostra una caseta de pescadors que ja no hem conegut. Pensam que es tracta de la mateixa casa que es veu a la magnífica fotografia de Guillem Bestard (Pescant a l'Albufera) que reproduïm més a baix. La síquia de la imatge és el siquió de darrera Sa Roca que connecta amb el Canal d'en Pujol en un extrem i el Canal des Sol a l'altre.  LLIMONA,J.M-F. Memoria agrícola de la Albufera de Alcudia.  (1941). Arxiu del Regne de Mallorca. Secció: Arxiu Torrella, 294.


Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman