Altres imatges, altres autors i arxius


A la imatge dos pescadors amb el barquet d'una punta,  conduït amb la crossa des de la punta. La imatge està feta a Sa Roca i al fons es veu les cases del garriguer i a la dreta el que avui és el Laboratori Bishop. L'edifici amb columnes de l'esquerra ja no l'hem conegut però si que hi ha la solera allà on estava ubicat. 

Foto: Pescant a l'Albufera. Bestard, Guillem. Entre 1900-1915. Biblioteca de Catalunya.XXIII.7 Martín C 31/1 (EdM_03962 bis)


He d'agrair un cop més l'amabilitat de Manuel Espinosa en cedir-me aquesta bona còpia de la imatge darrera de la qual feia temps que anava. Aquesta imatge està feta en el costat de la mateixa caseta de pescadors de la fotografia anterior, però segurament uns vint anys enrera (podria ser entorn a 1890). També l'autor podria ser el mateix Guillem Bestard, però de moment no ho podem confirmar.

En ella es veu a dues dones dins un barquet d'Albufera i un al·lot davall la porxada. Una de les dues dones, potser la de la dreta de la imatge, pensam que és Dona Beatriu, l'esposa de Lee Latrobe Bateman. La identitat de l'altra la desconeixem. El nin segurament feia feina a la finca.

Foto:  Arxiu Municipal de Sa Pobla.


Exposició a sa Pobla de la indústria del cànem amb motiu del 50è aniversari de l'arribada del ferrocarril a Sa Pobla.Guillem Bestard. Arxiu municipal de Sa Pobla.


A la imatge, dos segadors amb la falcella, seguen canyet dins el Gran Canal, pràcticament reblit amb l'excepció de la Carrera del Torrent que es veu al fons a l'esquerra. En primer pla es pot observar l'espirall del sifó del Canal Riego que travessa el Canal des Sol, el Gran Canal i sa Siurana i abocava l'aigua per a rec a l'inici del Camí dels Senyals, dins el Canal Riego. Foto Arxiu Municipal de sa Pobla.