Altres imatges, altres autors i arxius

GUILLEM BESTARD CÀNAVES


A la imatge dos pescadors amb el barquet d'una punta,  conduït amb la crossa des de la punta. La imatge està feta a Sa Roca i al fons es veu les cases del garriguer i a la dreta el que avui és el Laboratori Bishop. L'edifici amb columnes de l'esquerra ja no l'hem conegut però si que hi ha la solera allà on estava ubicat. 

Foto: Pescant a l'Albufera. Bestard, Guillem. Entre 1900-1915. Biblioteca de Catalunya.XXIII.7 Martín C 31/1 (EdM_03962 bis)


He d'agrair un cop més l'amabilitat de Manuel Espinosa en cedir-me aquesta bona còpia de la imatge darrera de la qual feia temps que anava. Aquesta imatge està feta en el costat de la mateixa caseta de pescadors de la fotografia anterior, però segurament uns vint anys enrera (podria ser entorn a 1890). També l'autor podria ser el mateix Guillem Bestard, però de moment no ho podem confirmar.

En ella es veu a dues dones dins un barquet d'Albufera i un al·lot davall la porxada. Una de les dues dones, potser la de la dreta de la imatge, pensam que és Dona Beatriu, l'esposa de Lee Latrobe Bateman. La identitat de l'altra la desconeixem. El nin segurament feia feina a la finca.

Foto:  Arxiu Municipal de Sa Pobla.


Exposició a sa Pobla de la indústria del cànem amb motiu del 50è aniversari de l'arribada del ferrocarril a Sa Pobla.Guillem Bestard. Arxiu municipal de Sa Pobla.

Actualment s'està digitalitzant l'immens fons fotogràfic Bestard/Cerdà, gràcies a un acord signat entre els hereus de Cerdà i l'Ajuntament de Pollença. Aquesta imatge de Guillem Bestard Cànaves, ha estat recentment digitalizada i Biel Perelló ens l'ha feta arribar. Esperem que siguin moltes les imatges de s'Albufera que apareguin en aquesta tasca de recuperació del valuós llegat fotogràfic d'aquests pollencins.

En la imatge es pot veure un grup d'excursionistes enfilats a la roda o al sòcol de l'enginy hidràulic instal·lat pels anglesos per eixugar s'Albufera; aquesta era la roda que estirava l'aigua de la Font de Son Sant Joan i la distribuïa pel Canal Rec per tota s'Albufera. A sa Roca hi arribava pel Canal Rec que trobem al costat del Camí de ses Puntes. Les pales de la roda impulsaven l'aigua cap al Canal Rec aferrat al Canal des Sol i d'allà passava al Camí dels Senyals, després d'haver travessat per un sifó el propi Canal des Sol, el Gran Canal i la Siurana, més els camins entre cada canal. La canonada de ferro que es pot observar en primer terme a la fotografia de baix, davant els segadors de bagatge, era l'espirall del sifó que servia per descomprimir l'aire que s'hi pogués acumular.


FONS FOTOGRÀFIC SEBASTIÀ LLOBERA

Sebastià Llobera, Pollença 1831-1892, fou fotògraf i afeccionat a la pintura des de ben jove, i sacerdot de professió. Com afeccionat a l'excursionisme tingué ocasió d'immortalitzar paisatges i racons de tota Mallorca, així com retrats i restes arqueològiques o monumentals.

Del llegat de tota una vida dedicada a la fotografia només es conserven una seixantena de fotografies i plaques de vidre, el que significa una lamentable pèrdua de patrimoni fotogràfic, cultural i històric.

L'any 2012 el Consell de Mallorca, gràcies a la gran tasca de l'Arxiu del so i la imatge per preservar el patrimoni cultural, gràfic i sonor de les Illes, va editar una monografia (Sebastià Llobera, Pollença 1831-1892. Retrats i paisatges.)

Les dues imatges que aquí presentam són de moment les més antigues que coneixem de s'Albufera, probablement realitzades entre 1880 i 1890, època de màxima activitat agrícola i industrial de s'Albufera de la New Majorca Land Company. 

La primera és del conjunt d'edificis industrials aixecats a sa Roca pels enginyers anglesos, que albergaven els enginys i forns que movien les grans pales per a la dessecació del prat, i que feren possible en un principi que el projecte de dessecació es pogués dur  a terme i fos una realitat. Aquests enginys moguts per la força del carbó transportat des d'Anglaterra varen estar funcionant a ple rendiment gairebé 33 anys, potser uns quants més, just després de que Gual de Torrella se'n fés l'amo i senyor l'any 1896.

La segona, feta des del Pont de sa Roca sobre el Canal des Sol, ens mostra l'edifici a la dreta en primer terme que albergava les cases dels garriguers i dels pescadors, i al fons, a l'esquerra es veuen els edificis industrials i la roda de l'aigua bona de la Font de Son Sant Joan en primer terme.

 

 


ARXIU CERDÀ/SABATER

Imatge de la roda pertanyent a l'edifici de calderes desaparegut. Fons fotogràfic Arxiu Cerdà/Sabater


L'amic Biel Perelló, tècnic del PN de s'Albufera me va passar aquesta imatge que li havia cedit gentilment Miquel Àngel March, de Pollença i al qual estic molt agraït.

El motiu era la digitalització de distints documents d'un arxiu familiar - l'arxiu Cerdà/Sabater -, de Pollença, en el qual es va trobar aquesta preciosa imatge, de les més antigues que coneixem de s'Albufera, juntament amb les del també pollencí Sebastià Llobera (1831-1892).

 

Aquesta imatge té molt de valor, tant des del punt de vista històric,  per ser de les més antigues que coneixem, com hem comentat - la qual ens obliga a datar-la entre el 1890 i 1910 -, com des del punt de vista d'interpretació de la pròpia roda, ja que es tracta de la única imatge que coneixem d'aquesta.

 

A diferència de la imatge anterior, de Guillem Bestard, aquesta roda formava part del sistema hidràulic dissenyat per la New Majorca Land Company per a la dessecació de s'Albufera. I estava associada al majestuós edifici que es trobava a la part baixa de tot el conjunt de sa Roca, és a dir, part avall de l'actual edifici que allotja actualment el centre d'interpretació del Parc. La roda mirava cap al Ras i estirava l'aigua de tota la part sud per abocar-la al Canal des Sol. 

En aquest cas, molt probablement l'aigua era abocada mitjançant un canalet al Canal des Sol, i d'allà cap a la mar.

 

Tal com em fa veure Biel Perelló dels detalls de l'edifici i la roda, tenim que: " 1. La teuladeta amb punxa de l'edifici és única als edificis dels anglesos, 2. Just du una pletina de reforç a la circumferència de la roda, l'altra en du dues, 3. El sentit de gir de les pales va al contrari que l'altra, 4. L'eix de la roda du una protecció quadrada, a l'altra no la du i 5. La combinació de finestres petita+grosa+petita no se dona a altra façana coneguda..."

Aquest edifici disposava - igual que l'edifici del centre d'interpretació - d'una majestuosa xemeneia i albergava un gran forn industrial per a la combustió del carbó que importaven directament d'Anglaterra i que era la força que movia les rodes.

L'edifici de l'actual centre d'interpretació també albergava un imponent forn per moure les rodes i la maquinària; les restes d'aquest forn varen arribar fins els nostres dies.Edifici que albergava els forns de combustió per moure les pales de la roda de dessecació.           Conjunt d'edificis de maquinària i industrials. En segon terme es veuen al fons les construccions 

Fons Sebastià Llobera. c.1880-1890                                                                                                                                         de la fàbrica de paper. L'edifici de primer terme de la imatge de l'esquerra ja ha desaparegut. Arxiu                                                                                                                                                                                                                                     Andreu Muntaner Darder.


Aquestes dues imatges permeten comparar i copsar el canvi: a la imatge de l'esquerra, de Sebastià Llobera, veiem l'edifici aferrat al Canal des Sol i que a la part oposada a la dels finestrals de primer pla, tenia la roda en qüestió.

A la imatge de la dreta apareixen uns edificis moderns, pintants de blanc a la part superior, que reemplaçaren el majestuós edifici de la imatge esquerra. Es tracta de l'edifici de la primera fàbrica de paper, que va iniciar la seva activitat el 1917.

Com es pot veure la xemeneia es manté en el seu lloc i serví per moure la maquinària de la indústria del paper. Els dos edificis que quedaren sense esbucar, el de Can Pep Coll Curt en primer pla (darrera la roda) i el del centre d'interpretació, segurament seguiren complint funcions d'estirar aigua del Canal Rec durant un temps, no sabem ben bé fins quan. 


ALTRES COL·LECCIONS/AUTORS


A la imatge, dos segadors amb la falcella, seguen canyet dins el Gran Canal, pràcticament reblit amb l'excepció de la Carrera del Torrent que es veu al fons a l'esquerra. En primer pla es pot observar l'espirall del sifó del Canal Riego que travessa el Canal des Sol, el Gran Canal i sa Siurana i abocava l'aigua per a rec a l'inici del Camí dels Senyals, dins el Canal Riego. Foto Arxiu Municipal de sa Pobla.Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman