La cartografia, una eina per dominar un territori ignot

Cartografia de detall

A l'arxiu del Regne de Mallorca hi ha el fons donat per don Xim Gual de Torrella. En ell es troben una gran part de la documentació de la Majorca Land Company, entre la qual esboços i dibuixos que serviren per delimitar les parceles objecte d'expropiació.

La cartografia com a obra d'art

Entre els mapes històrics que serviren per avançar en el procés que culminaria amb la dessecació, trobam autèntiques joies de la cartografia,

Cartografia amb valor documental

La cartografia creada per la Majorca Land Company és molt abundant i permet seguir cronològicament el procés de transformació d'aquell espaiEx-libris o segell de Lee La Trobe Bateman