Avís

A poc a poc anam construint aquesta pàgina, per la qual cosa sigues indulgent; i així com poguem anirem omplint els buids i afegint allò que pugui ser d'interès per a qualsevol persona que tengui curiositat per la història de s'Albufera.


La intenció

Procurant ser fidels als fets històrics i a les fonts orals o escrites, el nostre interès és anar conformant un relat de la gran transformació que han suposat els darrers 150 anys en la pell d'aquest territori singular.

 

Tot i els primers i modests intents d'obres de dessecació, el canvi dràstic i total de s'Albufera es produeix amb les obres de dessecació de la New Majorca Land Company, iniciades l'any 1863.

 

La gesta èpica s'ha anat diluint i avui poca gent coneix els grans canvis que allà varen tenir lloc. Els testimonis d'aquella transformació són escassos i queda molta feina per desentrellar el que roman fora de la llum.

 

No podem ignorar la pèrdua d'un hàbitat singular i tot un sistema natural que va suposar la dessecació de s'Albufera l'any 1871; més greu i irreversible va ser emperò la destrucció definitiva per la urbanització de tota la zona humida d'Alcúdia i quasi tot el sistema dunar. Avui es conserva una bona part de zona humida que, tot i estar totalment transformada, ha recuperat els seus dominis i torna a ser l'hàbitat i refugi de flora i fauna palustres.

 

Tenim l'obligació i el deure de protegir-los!


Si vols, pots col·laborar

Si tens algun material fotogràfic o documental sobre s'Albufera o la seva gent i que consideris que mereix ser conegut, envia un correu. 


L'autor

 

Francesc Lillo Colomar és geògraf de formació i naturalista de vocació;  treballa des de l'any 1981 en tasques de conservació de la naturalesa i com a agent de medi ambient.

Va viure i treballar a s'Albufera un grapat d'anys, i allà va néixer aquesta apassionada relació amb aquell món perdut.


¡Aquesta pàgina es va començar a publicar el 5 de desembre de 2016!


per contactar


Ex-libris o segell de Lee La Trobe Bateman